top of page

Aankondiging verloop grafrechten

Rechthebbenden gezocht!                                                              

 

De grafhuurtermijnen van de navolgende graven zijn verlopen. Omdat van deze graven  geen rechthebbenden bekend zijn roept het kerkbestuur hierbij eenieder op  die rechthebbende is van een van onderstaande graven zich te melden bij kerkmeester Jan Lipsch, Houtstraat 55, 6343 BJ Klimmen, hetzij mondeling of schriftelijk, hetzij telefonisch (045-4052840) of per e-mail (jan.lipsch@kpnmail.nl).

De graven kunnen worden verlengd worden voor een termijn van 10 jaar of worden opgeheven. Indien zich geen rechthebbende voor een graf meldt wordt het betreffende gedenkteken voor het einde van dit jaar geruimd indien niemand zich als rechthebbende bij het kerkbestuur heeft gemeld.

Van de navolgende graven is geen rechthebbende bij het kerkbestuur bekend:

A 042     Vroomen (1851 en 1883-1904) en Bemelmans (1849-1885)

B 088     Meurs (1850-1936 en 1891-1967) en Schiffelers (1852-1894) en Simons          (1888-1970)

D 074     Deckers (1897-1967 en 1940) en Senden (1901-1982)

E 012     Pinckers (1892-1967) en Thomma (1898-1983)

De grafrechten van de (urnen-)graven welke zijn verlopen zijn hierboven bekendgemaakt.  Rechthebbenden van deze graven worden verzocht zich te melden bij het kerkbestuur. Zij kunnen aan het kerkbestuur kenbaar maken of zij van de mogelijkheid tot het verlengen van de grafhuur gebruik willen maken of dat het (urnen-)graf geruimd mag worden.

Voor beide mogelijkheden bestaan er speciaal daarvoor bestemde formulieren. 

 

Deze vindt u onder de knoppen.

Aankondiging verloop grafrechten

Hier volgt de tekst van de brief "Aankondiging verloop grafrechten" die de rechthebbenden thuis ontvangen indien wij het recente adres ervan kennen.

Aan:           

 

 

 

Klimmen,    datum

 

 

Betreft verloop grafrechten

Vak en nummer van het (urnen)graf                        :

Vervaldatum van de grafrechten                  :

 

 

Geachte rechthebbende,

 

 

Hierbij delen we u mede dat binnen een termijn van twaalf maanden de grafrechten van bovenstaand graf zullen verlopen op de aangegeven vervaldatum. Volgens de Wet op de Lijkbezorging hebt u als rechthebbende het recht om ofwel de grafrechten met tien jaar te verlengen ofwel met ingang van de vervaldatum die rechten te beëindigen.

 

In het graf zijn begraven

 

Enkeldiep                   :

Dubbeldiep                 :

Driedubbeldiep          :

 

In de maand voorafgaande aan het vervallen van de grafrechten sturen wij u een tweetal documenten: 

 

1. een grafakte voor een verlenging van de grafhuur voor een periode van tien jaar, waarvoor

de totale kosten ……..bedragen en

2. een afstandsverklaring, met een  nota voor de ruimingskosten van het gedenkteken waarvoor de kosten …..bedragen.

 

We informeren u hierover ruimschoots van tevoren zodat u in alle rust over het bovenstaande een weloverwogen besluit kunt nemen. Mochten er nog onduidelijkheden zijn of vragen dan kunt u contact opnemen met de secretaris van het kerkbestuur.

 

 

 

Met vriendelijke groeten, het kerkbestuur R.K. Parochie H. Remigius

bottom of page