top of page

Uitvaart, teraardebestelling of crematie

 

Komt u in de situatie dat u een uitvaart moet regelen,  dan wilt u weten met welke afspraken (wettelijk, zakelijk, liturgisch en  praktisch) er rekening gehouden moet worden. Deze afspraken zijn niet voor iedereen bekend en er is bij een overlijden maar weinig tijd om alles te regelen. Dat laatste speelt in een hectische periode van verdriet en al die andere emoties die er kunnen spelen.  Daarom hebben we alles op een rij gezet. Kunt u ook die zaken in een rustige periode lezen en overdenken. 

U klikt op de knop 'Afspraken bij een uitvaart en teraardebestelling of een crematie'.

 

Bij vragen neemt u contact met ons op (menu Contact).

Werkzaamheden op de begraafplaats
Graag wijzen wij u er op dat de werkzaamheden ten behoeve van grafonderhoud of het ruimen van graven worden verricht volgens de richtlijnen van de LOB (Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen). U kunt deze richtlijnen nalezen in het document onder de knop 'Handleiding LOB 2017'.
Wat valt er onder de verzekering van een grafmonument?
 
U kunt de voorwaarden voor de verzekering inzien in het document onder de knop:

  ©2017 Website onder beheer van het kerkbestuur R.K. parochie H.Remigius Klimmen

bottom of page