top of page
Bijzondere vieringen en gebedsdiensten
 
 
Aanbidding van de eucharistie
 
De katholieke kerk gelooft in de werkelijke aanwezigheid van Christus in de eucharistie. Het is het sacrament van de persoonlijke godsontmoeting. De eucharistie is een geheim zoals liefde een geheim is. Geheimen zijn er om in te wonen en in te leven, om er een thuis te vinden. Bij de aanbidding wordt de geconsacreerde hostie getoond in een monstrans. Dit is een lege ruimte waarin de hostie geplaatst wordt om Hem zo aan ons te tonen. Aanbidding houdt ook in dat wij in ons hart een lege plaats creëren voor Christus, waarbij het woordenloos geschenk van Zijn liefde aan ieder van ons wordt gegeven.      
 
deze pagina is nog in ontwikkeling
Het liturgisch jaar Van Advent tot Christus Koning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advent

De Advent staat voor de periode van ongeveer vier weken voorafgaand aan Kerstmis. De christenen verwachten de geboorte van Jezus en verwelkomen het kindje Jezus in onze tijd en onze gemeenschap.

Kerstmis

 Nog in bewerking

Patroonsfeest Broederschap St.Sebastianus

Op de tweede zondag van het jaar wordt traditiegetrouw het patroonsfeest gevierd van onze Broederschap Sint Sebastianus. Het beeld en een reliek  van de heilige krijgen een prominente plaats. Er wordt hulde gebracht met bloemen en muziek. 

Carnavalsmis

De zondag vóór Aswoensdag wordt elk jaar de mis gevierd in samenwerking met K.V. De Molmuus. De teksten en gebeden van de liturgie zijn conform de liturgische kalender. De voorbede,het openings- en het slotwoord worden verzorgd door de carnavalsvereniging in het Limburgs dialect. Na de mis vindt op het Vrijthof de sleuteloverdracht plaats.

Aswoensdag

Carnaval? Heerlijk! Dagen van dolle pret en veel plezier. Die carnaval hebben we te danken aan de vastentijd voor Pasen. Carnaval en Aswoensdag horen bij elkaar.Op Aswoensdag verbranden we in de kerk de palmtakjes van vorig jaar. Iedereen krijgt een askruisje op het voorhoofd. Dan begint de vastentijd die veertig dagen duurt. 

Boeteviering

Nog in bewerking

Palm-en Passiezondag

Nog in bewerking

Witte Donderdag

Nog in bewerking

Goede Vrijdag

Nog in bewerking

Paaszaterdag met Paaswake

Nog in bewerking

Pasen

Nog in bewerking

Beloken Pasen

Nog in bewerking

Hemelvaart van de Heer

Nog in bewerking

Pinksteren

Nog in bewerking

Heilige Drie-eenheid

Nog in bewerking

Sacramentsprocessie

Tijdens de sacramentsprocessie wordt  de Heilige Hostie, de Heer zelf, geplaatst in een monstrans en door een priester rondgedragen, vergezeld van misdienaars, muziekgezelschappen, schutterij en biddende gelovigen.In Klimmen is de sacramentsprocessie of ‘bronk’ op de eerste zondag van juli.

Maria Tenhemelopneming

Maria Tenhemelopneming wordt in de Katholieke Kerk jaarlijks gevierd op 15 augustus. In het Nederlands taalgebied wordt het feest in de volksmond ook wel Maria-Hemelvaart genoemd. Herdacht wordt dat Maria, de moeder van Jezus, aan het einde van haar aardse leven door God in de hemel werd opgenomen.

Kroetswusj

In Limburg kennen we naast de Mariadevotie nog een ander oud gebruik rond Maria Tenhemelopneming: het zegenen van de kroetswusj een bosje van meestal zeven kruiden  en granen. Het gaat om een zegening door de priester van een bundel kruiden om huis en haard te beschermen tegen onheil en blikseminslag.
 

Allerheiligen

Op 1 november vereert de Katholieke Kerk van het Westen in één viering alle bekende en onbekende heiligen, of ze nu heilig verklaard zijn of niet. Heiligen zijn alle personen die in het hiernamaals bij God zijn. Zij zijn “de bemiddelaars voor de biddende kerk op aarde, voorsprekers voor hun strijdende en lijdende broeders en zusters”.

Allerzielen

Op 2 november worden jaarlijks alle overleden gelovigen herdacht. Deze gedenkdag vindt al sinds de tiende eeuw plaats en heet Allerzielen. De gedachtenis leeft onder de bevolking in Limburg nog zeer sterk. Kerkhoven en urnenplaatsen worden in deze dagen druk bezocht.

Christus Koning

Het hoogfeest 'Christus Koning van het heelal' wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het viert de universele heerschappij van Jezus, het geïncarneerde Woord van God.

Jubilea

Nog in bewerking

Gebedsdiensten

Kinderwoorddienst Avondwake: - herdenking van de overledene- rozenkransgebed voor de overledene - liturgisch getijdengebed voor de overledenen - avondwake met aansluitend mis voor de overledene Rozenkransgebed

Nog open reserve

Nog in bewerking

Please reload

  ©2018 Website onder beheer van het kerkbestuur R.K. parochie H.Remigius Klimmen

zondag 25 december 2016

Kerstmis: geboorte van Jezus

Eerste Kerstdag: 11 uur Volkszang

zondag 14 augustus 2016

Kroetswusj

Zegening van bosjes meegebrachte bloemen en kruiden.

ZONDAG 3 JULI 2016 vanaf 9.00 UUR

SACRAMENTSPROCESSIE

VERTREK VANAF KERK-VRIJTHOF  

zondag 3 juli 2016

De grote processie

Het Allerheiligste in 2016 op weg naar buurtschap Termaar

De pauselijke kleuren geven een feestelijk tintje aan de omgeving kerk

bloemenhulde in alle vroegte

Termaar versierde de straten

ZONDAG 3 JULI 2016 Klimmen - Termaar

ZATERDAG 2 JULI 2016

VOORBEREIDEN PROCESSIE

VOORBEREIDEN PROCESSIE

Het baldakijn wordt klaargemaakt.

Beeld heilige Remigius wordt op een wagen gezet

Leden Remigiuskoor verzorgen dit.

Please reload

bottom of page