top of page

Ik wil biechten en vergeving ontvangen

Het sacrament van het Heilig Doopsel

Het sacrament van boete en verzoening

 

Wij zijn geen heiligen en engelen, maar mensen van vlees en bloed. We hebben allemaal sterke en zwakke zijden. Soms doen we dingen die niet door de beugel kunnen en die God en mens niet bevallen.

 

 

Zonde

Wanneer we anderen ongelukkig maken in plaats van geluk brengen; onszelf opblazen in plaats van bescheiden opstellen; scheiden in plaats van verbinden; negatief bezig zijn in plaats van positief handelen. Kortom: afbreken in plaats van opbouwen dan doen we kwaad en daarbij verwijderen we onszelf van God en de naasten. En dat is zonde! Maar dat moeten we wel inzien en er spijt van hebben. In het licht van de zon en in het licht van God komen ook mijn schaduwzijden te voorschijn. 

 

Belijdenis

‘Sorry’ zeggen is geen teken van zwakte, integendeel je moet er zelfs sterk voor zijn. Hoe eerder je iemand vergeeft hoe dieper je met die ander verbonden bent.

 

Vergeving

Wanneer je iets fout hebt gedaan dan knaagt dat meestal aan je. De enige oplossing om daar iets aan te veranderen is persoonlijk tegen die ander ‘sorry’ zeggen, eventueel het hoe en wat toelichten, zeggen dat je er spijt van hebt en om vergeving vragen. Dat geldt en voor de omgang en relatie met mensen en net zo goed voor die met God. Voor ‘sorry’ zeggen is kracht nodig en ook voor het vragen om en schenken  van vergeving. De snelheid waarmee je ‘sorry’ kunt zeggen zegt iets over de  diepgang van de relatie van die mens en met God. Verzoening werkt helend. Je ervaart dan in de praktijk dat de ander je accepteert met je beperkingen en fouten. Je ervaart dan dat wat in eerste instantie je van elkaar verwijderde in tweede instantie elkaar dichterbij brengt.

 

Boete en verzoening

Als je een verkeersovertreding begaat dan volgt er een boete en daarmee is de zaak afgedaan. Na de belijdenis van je fouten en je hebt berouw geeft Christus door de persoon van de priester vergeving van de beleden zonden. De biechteling, hij die om vergeving vraagt, krijgt een boete opgelegd in de vorm van een psalm of een paar gebeden waarna hij verzoend met God, de naaste en zichzelf in vrede wordt weggestuurd.

 

Indien u het sacrament van boete en verzoening wilt ontvangen kunt u een afspraak maken met de pastoor. Het sacrament kan toegediend worden bij u thuis, in de pastorie of in de kerk.

 

Boetevieringen

Als voorbereiding op de grote kerkelijke feesten van Kerstmis en Pasen zijn er boetevieringen in de kerk. De tijden hiervan worden gepubliceerd in de plaatselijke bladen en zijn ook te vinden op deze website onder Vieringen.

 

TER VOORBEREIDING OP HET SACRAMENT

  ©2017 Website onder beheer van het kerkbestuur R.K. parochie H.Remigius Klimmen

bottom of page