Contactpersonen parochie heilige Remigius Klimmen

 

Pastoor                             Rene Pisters

adres                                 

 

bereikbaarheid

telefoon                           

mobiel                              

(bij geen gehoor    

of in noodgevallen)       

e-mail                                

 

koster                               vacature

telefoon                             

adres                                  

 

 

Kerkbestuur                     

 

e-mail                                 kerkbestuur.klimmen@gmail.com

website                              http:/www.remigiusparochie-klimmen.nl/             

              

voorzitter                          

telefoon                           

 

secretaris                          dhr. Jan Lipsch

                                             jan.lipsch@kpnmail.nl

telefoon                             045-4052840

adres                                  Houtstraat 55     6343 BJ Klimmen

 

penningmeester              vacature

 

kerkhofbeheer                 vacature - secr. dhr. Jan Lipsch

 

beheer gebouwen           vacature

 

ledenadministratie         vacature

beheer website               www.remigiusparochie-klimmen.nl

 ad-interim                       dhr. Erik van Meersbergen 

telefoon                            06-1299310  

e-mail                                erikvanmeersbergen@tele2.nl

administrator-                 dhr. Patrick Bertrand

jaarrekening                    patrickbertrand@home.nl