Contactpersonen parochie heilige Remigius Klimmen

 

Pastoor                             Frans Crutzen

adres                                 Ransdalerstraat 74      6312 AJ Ransdaal

 

bereikbaarheid

telefoon                            043-4591221

mobiel                              

(bij geen gehoor    

of in noodgevallen)       06-51192552

e-mail                                fr.crutzen@home.nl

 

koster                               vacature

telefoon                             

adres                                  

 

 

Kerkbestuur                     

 

e-mail                                 kerkbestuur.klimmen@gmail.com

website                              http:/www.remigiusparochie-klimmen.nl/             

              

voorzitter                          pastoor Fr. Crutzen

                                             fr.crutzen@home.nl

telefoon                             043-4591221

(b.g.g. zie boven)             06-51192552

 

secretaris                          dhr. Jan Lipsch

                                             jan.lipsch@kpnmail.nl

telefoon                             045-4052840

adres                                  Houtstraat 55     6343 BJ Klimmen

 

penningmeester              vacature

 

kerkhofbeheer                 vacature - secr. dhr. Jan Lipsch

 

beheer gebouwen           vacature

 

ledenadministratie         vacature

beheer website               www.remigiusparochie-klimmen.nl

communicatie                 dhr. Erik van Meersbergen 

telefoon                            06-1299310  

e-mail                                erikvanmeersbergen@ziggo.nl

administrator                 dhr. Patrick Bertrand

jaarrekening                    patrickbertrand@home.nl

  ©2017 Website onder beheer van het kerkbestuur R.K. parochie H.Remigius Klimmen

Deze website valt onder verantwoordelijkheid van het kerkbestuur R.K. parochie H.Remigius Klimmen, 2021