top of page

Geldzaken en de parochie

Alles over ANBI

RSIN-nummer van de Remigiusparochie  2578220

Dit zijn onze bankrekeningnummers voor

Misstipendium: NL84 RABO 0125905513

Kerkbijdrage    : NL12 RABO 0125905548

Grafhuur          : NL84 RABO 0108088553

alle rekeningen t.n.v. kerkbestuur Klimmen

Wat voor kosten heeft de parochiekerk eigenlijk?

We staan er niet altijd bij stil dat de parochiekerk zelf ook een groot huishouden is.  Een huishouden met gebouwen en een kerkhof welke goed onderhouden moeten worden. De verzekeringen voor het behoud van de huidige staat en om de risico's van brand, waterschade, diefstal en blikseminslag af te dekken en de rekeningen voor gas, licht en water worden betaald.

Het is een huishouden waarin heel unieke diensten worden geleverd. Diensten die geld opleveren en geld kosten. Denk maar aan kaarsen en collectes, de inzet van de pastoor en het deels voorzien in de kosten voor levensonderhoud  van de pastoor. Daarom werkt iedere parochie met een boekhouding, stelt een begroting en de jaarafrekening op.

Wat kost een viering?

 

Een viering in het weekend kost rond de 400 euro. Daarin zijn de 'huishoudkosten' (waaronder gas, licht, water, kaarsen, verzekeringen) verrekend met de gemiddelde kosten voor het verzorgen van de liturgie.

 

Extra voorbeeld van die gemiddelde kosten voor de viering: voor de opluistering van de vieringen wordt vaak het grote orgel bespeeld. Dat orgel wordt jaarlijks gestemd en die kosten daarvoor zijn ruim 500 euro.

              Ter Informatie

 

In de maand augustus is er in totaal aan misstipendia, collectes en opbrengst van kaarsenverkoop een bedrag van € 857, 96 binnengekomen.

Hiertegenover staan een rekening voor een onderhoudsbeurt aan de klokken van  € 282, 17

en een rekening voor kaarsen en overige altaarbenodigdheden van  € 661,43.

De overige, elke maand terugkerende vaste kosten, zoals salarissen, verplichte afdracht aan het bisdom, verzekeringspremies, energiekosten e.d. kunnen al lang niet meer uit de maandelijkse inkomsten betaald worden.

Balans kosten en inkomsten  en Jaarrekening 2019

De parochie heeft een kerkbestuur dat jaarlijks een begroting en een jaarrekening opstelt. We zullen ook hier op de website de balans opmaken van lasten en baten tijdens het lopende kalenderjaar 2020.

 

Daarnaast zijn vanaf 1 januari 2016 alle parochies verplicht, omdat zij vallen onder de zogenaamde ANBI-instellingen, hun jaarrekening te publiceren. Dit zal via een gezamenlijke publicatie vanuit het bisdom Roermond gebeuren op hun website. Ook kunt u daar de gegevens van onze eigen Remigiusparochie  vinden. 

 

Het RSIN-nummer is 2578220

2019 negatief saldo

baten en lasten  - € 10.960

  ©2019 Website onder beheer van het kerkbestuur R.K. parochie H.Remigius Klimmen

bottom of page