top of page

Ik wil gevormd worden

 

Kinderen worden steeds groter en gaan steeds meer hun eigen wegen. Ze moeten steeds meer zelf beslissen wat ze wel of niet gaan doen. Ze moeten keuzes maken en dat is niet altijd even gemakkelijk, want wat is de goede weg voor mijn leven? Hoe moeten wij mensen met elkaar omgaan? Hoe word ik echt gelukkig? Uw zoon of dochter is gedoopt en heeft de communie gedaan. Het sacrament van het vormsel geeft uw kind de kracht van Gods Geest, de Helper die Jezus heeft beloofd om Hem beter te begrijpen en te kunnen navolgen. Daar is zeker in onze tijd veel moed voor nodig. Wanneer uw zoon of dochter is gevormd geldt uw kind voor de kerkgemeenschap als volwassen gelovige.

 

 

Voorbereiding

 

Vrijdag 2 maart 2018 om 19.00 uur werden weer een aantal kinderen gevormd.

De vormheer was Dr. L.Hendriks van de priesteropleiding Rolduc.

Het gaat om deze kinderen:

Mark Amkreuz                                             

Sacha Megens

Elisa Bertrand                                               

Marie-Elise Murzilli

Demi Debets                                                 

Valentine Murzilli

Robin Grooten                                              

Martijn Noteborn

Justin Habets                                                

Imke Ruijters

Kim Habets                                                  

Alec Sangen

Sem Heijnen                                                 

Elena Senden

Joost Knoben                                                

Britt Senden

Desteny Leenders                                         

Veerle Voncken

Irina Linders                                                 

Joeri Wiertz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        De vormelingen zongen: "Welkom, welkom allemaal!"

Aanvraag van een doopbewijs

Na ontvangst van de legesrechten ad € 7,50 op bankrekeningnummer NL84RABO125905548 t.n.v. kerkbestuur Remigius
parochie Klimmen, onder de vermelding: leges doopbewijs, wordt het document aan u opgestuurd per post op het aangegeven adres. U kunt ons bereiken via e-mail kerkbestuur.klimmen@gmail.com of via het contactformulier op de website.

De gaven van de heilige Geest zijn:

wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God.

 

De twaalf vruchten van de Geest zijn: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid, bescheidenheid, matigheid en kuisheid.

 

 

Meer lezen over het vormsel (i.o.)

 

p. 399-400  nummers 338 en tekst

uit boek Katechismus.

Suggestie misboekje p.2-5 bede tot wijsheid

 

Aanmelden

Voor de aanmelding van het vormsel in onze parochie vindt u onder de knop 'Aanmelden vormsel' een formulier om alle gegevens over de vormeling en voor de viering zelf in te vullen.

Klik op de knop en download het formulier en stuur dit per post naar het parochiesecretariaat, stuur het als bijlage mee per e-mail aan: kerkbestuur.klimmen@gmail.com of breng het persoonlijk naar Schoolstraat 6 6343 CE Klimmen.

  ©2018 Website onder beheer van het kerkbestuur R.K. parochie H.Remigius Klimmen

bottom of page