top of page

Gezien in de media bericht woensdag 10 oktober 2018 

 

Deken Smeets wordt nieuwe bisschop van Roermond

De pastorale deken van Venray Harrie Smeets reageerde verrast. Installatie 8 december
Deken Harrie Smeets van Venray (57) is door paus Franciscus benoemd tot bisschop van Roermond. Hij wordt op 8 december gewijd in de kathedraal van de Limburgse stad. Smeets volgt Frans Wiertz (75) op, die in december terugtrad en de langstzittende bisschop was. Hendrikus Marie Gerardus Smeets werd in 1960 in Heerlen geboren en groeide op in Born. Hij studeerde Nederlands in Utrecht en begon in 1985 aan de priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. In 1992 werd hij priester. Daarna was Smeets ruim 25 jaar parochiepriester, onder meer in Weert, Thorn en Wessem. In 1997 werd hij pastoor van de parochies in Maastricht-West. In 2014 werd hij deken van Venray en pastoor van een aantal parochies in die stad.
 
Een deken in de katholieke kerk is een priester die namens de bisschop een deel van het bisdom bestuurt. Hij is hoofd van de priesters in dat zogenoemde decanaat. Een jaar later werd hij lid van het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond, het hoogste adviescollege van de bisschop. Ook is Smeets voorzitter van een stichting die jaarlijks bedevaartreizen voor een paar duizend mensen organiseert naar onder meer Lourdes, Rome en Israël. Bron:
https://nos.nl/artikel/2254202-deken-harrie-smeets-van-venray-57-nieuwe-bisschop-van-roermond.html
Moeder Teresa wordt heilig verklaard
Website NU.nl Dinsdag 9 augustus 2016
 
Moeder Teresa wordt volgend jaar september heilig verklaard door de paus. Voor een heiligverklaring zijn twee wonderen nodig en het tweede door de katholieke zuster verrichte wonder is erkend.
 
http://www.nu.nl/buitenland/4185093/moeder-teresa-wordt-heilig-verklaard.html
 

Dat meldt de officiële krant van Italiaanse katholieke bisschoppen Avvenire. Het Vaticaan erkent de heiligverklaring.

Het leven van Moeder Teresa, geboren als Agnes Gonxha Bojaxhiu in Albanië, stond in het teken van het helpen van de armen. Ze ontving in 1979 de Nobelprijs voor de Vrede. In 1997 overleed ze op 87-jarige leeftijd, zes jaar later werd ze zalig verklaard.

 

Wonderen

Voor een zaligverklaring is één wonder nodig, voor een heiligverklaring twee. Beide door de paus erkende wonderen gaan over een door medici onverklaarbare genezing. De toenmalige paus erkende in 2003 dat een Indiase vrouw genas van een kwaadaardig gezwel in haar buik nadat ze een foto van Moeder Teresa had gezien.

Het tweede wonder gaat over een man met een dodelijke hersenziekte. Zijn familie bad tot Moeder Teresa en nu is hij genezen. De doktoren zouden in het duister tasten over hoe dit mogelijk is.

 
Niet onomstreden

Overigens is de zaligverklaring uit 2003 niet helemaal onomstreden. De ruim honderd getuigen en duizenden pagina's documentatie die over het wonder zijn verzameld, zouden niet helemaal waarheidsgetrouw zijn en eerlijk verkregen.

Ook bij de nobele bedoelingen van de zuster zijn door de jaren heen de nodige vraagtekens gezet. Ze zou gestolen geld hebben aangenomen van een dictator en een foute bankier

 
Lancering website Nederlandse Raad Liturgie NRL
Bericht van het bisdom 17-02-2016:

 

De Nationale Raad voor Liturgie (NRL) heeft een eigen website gelanceerd. De Beleids-sector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie wil daarmee een nieuw kanaal openen voor informatie over de liturgie van de Rooms-Katholieke Kerk naast de bestaande uitgaven van liturgische boeken en de jaarlijkse edities van het Directorium voor de Neder-landse Kerkprovincie en de reeks Liturgische Documentatie.

De nieuwe website rkliturgie.nl biedt nieuwsberichten over liturgische ontwikkelingen, vooral binnen de beleidssector liturgie. Ook worden voor elke zondag liedsuggesties aan-gereikt en vindt men er liturgische achtergrondinformatie bij bijzondere liturgische dagen, tijden, riten en ceremonies, evenals toelichting bij sommige vroomheidsgebruiken gedu-rende het kerkelijk jaar.

In de komende tijd zal de liturgische catechese op de site worden uitgebreid. Ook een aantal liturgische documenten en formulieren kan in toenemende mate op deze website ge-consulteerd worden. In het najaar zal de website worden uitgebreid met een webwinkel.                

 

http://www.rkliturgie.nl

 

Hoogachtend,

Ed Smeets, vicaris voor liturgie en kerkmuziek.

 
 
 

Geloofsgesprek met

mgr. Smeets. KRO

bottom of page