top of page

Ik wil aan het groot onderhoud van de kerk bijdragen

Restauratie 2019 in volle gang!

We hebben al enkele giften voor onderhoud van onze Remigiuskerk mogen ontvangen. Waarvoor hartelijk dank.

 

De Remigiuskerk beschikt over een unieke kerk. Zie de beschrijving van de historie van Klimmens kerk. Het onderhoud aan de kerk is zeer kostbaar.

 

Wilt u bijdragen aan het onderhoud van deze bijzondere kerk?

Denkt u er nog over of heeft u vragen?  Neem dan contact op met het kerkbestuur, of stort uw bijdrage op bankrekening

NL84 RABO 0108 0885 53 ten name van: R.K. parochie H. Remigius te Klimmen, onder vermelding van "Kerkrestauratie".

Bij voorbaat dank!

 

bottom of page