top of page

Ik wil aan het onderhoud van het orgel bijdragen

 

De Remigiuskerk beschikt over het monumentale Pereboom & Leijserorgel. Dit orgel wordt bespeeld tijdens de vieringen en bijzonder orgelconcerten. Het onderhoud van dit orgel, welke uit 1858-1862 stamt, is kostbaar. Zo kost de jaarlijkse stembeurt alleen al ruim 500 euro.

 

Wilt u bijdragen aan het onderhoud van dit bijzondere orgel?

Denkt u er nog over of heeft u vragen?  Neem dan contact op met het kerkbestuur, of stort uw bijdrage op bankrekening NL84 RABO 0108 0885 53 ten name van: R.K. parochie H. Remigius te Klimmen, onder vermelding van "Onderhoud orgel". Bij voorbaat dank!

 

 

  ©2019 Website onder beheer van het kerkbestuur R.K. parochie H.Remigius Klimmen

bottom of page