top of page

Ik wil doneren voor een speciaal doel

 

Het is mogelijk dat u bepaalde voorstellen in gedachten heeft waar u uw donatie aan wilt koppelen. Specifieke doelen, activiteiten of een bijdrage onder specifieke voorwaarden voor een x-aantal jaren. Praat er eens over met het kerkbestuur of met uw boekhouder.

 

Ik wil informatie over een gift aan de kerk als ANBI

Het is mogelijk uw gift aan de plaatselijke kerk via uw bank als schenking op te geven als aftrekpost bij de belastingaangifte.

De Remigiusparochie valt onder de zogeheten ANBI-regeling. Instellingen die het algemeen nut beogen.

Vraagt u bij de penningmeester kerkbestuur of uw boekhouder naar de mogelijkheden.

 

                                                               

                                  Het RSIN-nummer is 2578220

 

 

 

Wilt u op een of andere manier bijdragen aan het behoud van deze bijzondere kerk?

 

U bent misschien geen frequente kerkganger. Misschien 'heeft u niet zo veel op' met de kerk van Rome. Toch gaat het culturele of religieuze erfgoed  u aan het hart. Hoe kunt u daar een eigen vorm aan geven?

 

Ik denk na over een donatie of een legaat

 

Denkt u over een donatie, legaat of heeft u vragen?  Neem dan contact op met dhr. Jan Lipsch secretaris van het kerkbestuur.

 

Bent u er uit, stort dan uw bijdrage op bankrekening NL84 RABO 0125 9055 13 ten name van: Kerkbestuur H. Remigius te Klimmen, onder vermelding van uw gekozen "Speciaal doel .........". of "Behoud kerkgebouw". Bij voorbaat dank!

 

          DONATIE

  ©2019 Website onder beheer van het kerkbestuur R.K. parochie H.Remigius Klimmen

bottom of page