top of page

Ik wil een mis laten lezen

Kan ik dat via deze website?  Ja! Zie onder web-formulier  misintenties.

 

Waarom een mis laten lezen of misintentie

De kerk is een gemeenschap van levenden én doden. In gebed blijven mensen met elkaar verbonden, óók over de grens van de dood heen.

In gebed brengen wij de naam van een dierbare overledene dode vóór het aangezicht van de Heer.

Wij vragen daarbij dat de gestorvene tot voltooiing mag komen in het 'Huis van de Vader'.

 

Verder vinden veel nabestaanden het belangrijk om een naam in onze geloofsgemeenschap in leven te houden. In de kerk waar de gestorven dierbare zijn/haar geloof heeft gevierd, wordt zó ook zijn/haar naam steeds in herinnering gebracht. Bidden om een definitief thuiskomen in het Hemels Vaderhuis én om het levend houden van een naam, dat zijn voor gelovige katholieken redenen om misintenties op te geven.

 

Waarvoor kan ik een mis laten lezen

Het is ook mogelijk om wegens andere redenen, dan het herdenken van een overledene, heilige missen te laten lezen.  

Voorbeelden om te bidden om sterkte of om God's zegen te vragen voor:

een familielid, buurvrouw of vriend welke een zware operatie tegemoet gaat;  een zilveren bruiloft, een kleinkind dat de eerste heilige communie gaat doen of het vormsel gaat ontvangen; een jongere die voor een examen staat; een gezin dat een moeilijke periode doormaakt; uit dankbaarheid voor een vijftigste verjaardag. Soms is het handig om niet de naam van een persoon af te lezen en volstaat deze tekst: tot zekere intentie.

 

Wat kost een misintentie 

De misstipendia komen ten goede aan de kerk. Richtbedrag voor de stipendia is op weekdagen (leesmis) € 12,50 en op zondagochtend  € 25,-. 

U kunt het bedrag overmaken op bankrekening NL84 RABO 0125 9055 13 ten name van:

R.K. parochie H. Remigius - Klimmen

met vermelding o.v.v. misintentie + datum.

 

Misintenties opgeven

Het is mogelijk om de misintentie en het geld persoonlijk af te geven na de vieringen, in de brievenbus te stoppen van Schoolstraat 6 of een e-mail te sturen aan: intenties.klimmen@gmail.com.

 

Web-Formulier misintenties invullen door in de tekstregel over de bestaande tekst uw gegevens in te voeren. Daarna  direct insturen via verzenden.
 

 

 

 

Aanvraag misintenties  *verplicht in te vullen

bedankt voor deze aanvraag!

bottom of page