top of page

Ik wil mijn kind laten dopen /

 

ik wil zelf gedoopt worden

 

 

 

 

 

 

 

Het sacrament van het heilig doopsel

In het sacrament van het doopsel geeft God ons zijn ‘ja’ en wordt de

pasgeborene kind van God. Het doopsel vindt meestal plaats in het eerste levensjaar van het kind. De dopeling wordt opgenomen in de gemeenschap van de Kerk en in de parochie waarin het gezin woont. Meestal zijn het de ouders die voor hun kind de keuze maken en daarmee uitspreken dat ze hun zoon of dochter het geloof willen bijbrengen. Een kind groeit immers altijd op met de levensvisie van de ouders.

 

Soms vraagt een kind of jongere zelf om gedoopt te worden. Dit gebeurt ook als de ouders niet burgerlijk en of kerkelijk getrouwd (zouden) zijn. Uw zoon of dochter kan eventueel ook gedoopt worden alleen op titel van de vader of van de moeder.

 

Verschillende geloofsovertuigingen

Voor ouders met een verschillende geloofsovertuiging (bijvoorbeeld katholiek en protestant) zijn er speciale richtlijnen. 

 

Peetouders

Het is een goede gewoonte peetouders te kiezen die hun petekind en diens ouders namens de kerk tot steun zijn en bijstaan in geloofs- en levensopvoeding. Eén peetouder is voldoende. Als de ouders er twee willen kiezen is het een man en een vrouw (een peter en een meter).  Van peetouders wordt verwacht dat zij katholiek gedoopt en gevormd zijn en de eerste heilige communie hebben gedaan. Zij dienen minstens zestien jaar oud zijn. Een niet-katholiek kan geen peetouder worden, maar wel als doopgetuige worden genoteerd.

 

Doopviering

Voor het maken van een afspraak voor een doopplechtigheid neemt u contact op met de pastoor om dag en tijdstip van doopgesprek en doopsel in overleg vast te leggen. Uw parochieherder is telefonisch bereikbaar 043-4591212 of per e-mail: fr. crutzen@home.nl. Het is mogelijk om meerdere dopelingen in een viering te laten dopen.

 

Doopgesprek

Voorafgaand aan de viering vindt een doopgesprek plaats met de priester bij de ouders thuis.  De geloofsopvoeding komt aan bod net als de uitleg en betekenis van de opbouw van de viering en uw eigen inbreng. 

 

Aanvraag voor een doopplechtigheid

Hieronder vindt u onder de knop 'Aanvraag voor een doopplechtigheid' een formulier om alle gegevens over de dopeling en voor de doopplechtigheid in te vullen. Klik op de knop en download het formulier en stuur dit naar het parochiesecretariaat, stuur het als bijlage mee per e-mail  aan kerkbestuur.klimmen@gmail.com of breng het persoonlijk naar de Schoolstraat 6 6343 CE Klimmen.
Aanvraag van een doopbewijs
Na ontvangst van de legesrechten ad € 7,50 op bankrekeningnummer NL84RABO125905548 t.n.v. kerkbestuur Remigius
parochie Klimmen, onder de vermelding: leges doopbewijs, wordt het document aan u opgestuurd per post op het aangegeven adres. U kunt ons bereiken via e-mail kerkbestuur.klimmen@gmail.com of via het contactformulier op de website.
 
 

  ©2018 Website onder beheer van het kerkbestuur R.K. parochie H.Remigius Klimmen

bottom of page