top of page

Ik wil mijn kerkbijdrage betalen

 

"Ondanks dat ik niet van alle zaken op de hoogte ben, ben ik me er wel van bewust dat er veel komt kijken bij het onderhouden van de kerk, de vieringen en de vergoeding voor de priester.

Hoe weet ik hoe en hoeveel ik kan bijdragen?

Bestaan er richtlijnen voor de hoogte van de kerkbijdrage?"

 

Hieronder volgt een korte toelichting van het kerkbestuur over de kerkbijdrage.

 

De kerken zijn meer dan gebouwen. De parochies kennen ook een eigen 'huishouden'.

 

Ruim 30 jaar geleden heeft onze parochiekerk voor het laatste een grote restauratie ondergaan. Intussen moeten opnieuw een aantal onderdelen van het gebouw worden aangepakt. Zo dringt Monumentenzorg aan op het herstel van het voegwerk van de toren en andere gevels van de kerk. Iedereen zal het er over eens zijn dat ons godshuis van binnen wel een lik verf kan gebruiken. En zo zijn er meer dingen op te noemen die aan vervanging toe zijn. Om in aanmerking te komen voor overheidssubsidie moet er in de komende maanden een plan van aanpak worden gemaakt. Een niet gering deel van de herstelwerkzaamheden moet de parochie zelf opbrengen. Daarom brengt het kerkbestuur hierbij graag de kerkbijdrage onder uw aandacht. Alleen bij een gezamenlijke inspanning kunnen wij in de komende jaren onze parochiekerk in stand houden. Dat het een zeer bijzonder monument is, zal intussen niemand meer betwijfelen.

Gelukkig kan onze parochie ook rekenen op de hulp van vele vrijwilligers, maar daarmee kan een geloofsgemeenschap niet draaiende worden gehouden. De parochie is zelf verantwoordelijk voor haar financiën. Verschillende zaken moeten uit de jaarlijkse inkomsten betaald worden. Hierbij denken we aan een gedeelte van het salaris van de pastoor, het gewone onderhoud van kerk en begraafplaats, de energiekosten van kerk en pastorie, de verschillende verzekeringen voor de gebouwen en het kerkhof, de bijdrage voor organisten en gastzangkoren en de kosten voor de eredienst. Bovendien draagt de parochie 16% van haar inkomsten af aan het bisdom Roermond. In de laatste jaren is bezuinigd waar dat maar enigszins mogelijk was. Twee voorbeelden om indien nodig een beeld te vormen : de vaste lasten voor een dienst zonder toeters en bellen (mis, doopplechtigheid) in de kerk bedragen tussen de 350 en 400 euro. De collecteopbrengst is bij lange na niet genoeg om die kosten te betalen. Wist u dat de jaarlijkse stembeurt van het grote orgel meer dan 500 euro kost? 

 

Ongeveer 200 huishoudens van de geloofsgemeenschap in Klimmen deden in 2017 mee aan de kerkbijdrage. Daar zijn we God dankbaar voor! Toch is het eigenlijk een klein deel (14 %) van het totale aantal huishoudens en de totale inkomsten aan kerkbijdragen lopen elk jaar terug.

                                                              In 2015 ontvingen we  26.066,00 €

                                                              In 2016 ontvingen we  20.104,26 €

                                                              In 2017 ontvingen we  16.609,80 €

 Sommigen van u zijn gewend aan een vaste bijdrage en maken deze keurig automatisch over (per maand of per jaar). Wanneer deze bedragen jaar op jaar niet meeveranderen met de stijgende prijzen dan raakt het huishoudboekje van de parochie gemakkelijk uit balans. Overweegt u daarom of u uw bijdrage wilt verhogen. Of om vanaf dit jaar (weer) mee te doen. Help mee: eenmalig of door jaarlijks mee te doen aan de Aktie Kerkbalans/kerkbijdrage parochie. Of door een parochieproject financieel te steunen, of door na uw dood een legaat na te laten aan de kerkgemeenschap ter plaatse.    

 

Bekijk hier het reactieformulier over de kerkbijdrage.

 

 

Richtlijnen kerkbijdrage

Voor de kerkbijdrage in het bisdom Roermond is een richtlijn vastgesteld van 1 % van het jaarlijkse netto-inkomen van een gezin. Voor een alleenstaande AOW-er zonder aanvullend pensioen komt dit neer op € 110,00. Van parochianen met een modaal inkomen wordt een jaarlijkse bijdrage verwacht van € 180,00 en van parochianen met een inkomen van 2x modaal € 314,00. Maar we zijn blij met elke bijdrage.

 

Tot slot willen wij allen uit onze parochiegemeenschap die hun steentje bijdragen van harte danken voor hun inzet en/of financiële steun! Dankzij u kunnen we onze kerk en parochieleven draaiend houden.

Want katholieken in Klimmen dat zijn we samen.

 

 

 

                                             

 

                                                       2019                                       

 

Kerkbijdragen 2017: 16.609,80 €

  ©2019 Website onder beheer van het kerkbestuur R.K. parochie H.Remigius Klimmen

bottom of page