top of page

Ik voel roeping: priester worden

 

Het initiatief gaat uit van God. Hij roept. De vraag is: hoor ik die roep? Durf ik het aan om God in mijn leven aan het werk te laten?
 

Een priester is eigenlijk een loopplank naar God, een doorgeefluik van sacramenten én als het goed is

een levenskunstenaar.

Hij oefent zich door gebed en viering van de eucharistie, en het overwegen van Gods woord, in het kijken

naar de wereld om hem  heen, naar zichzelf om een alter Christ (een afspiegeling, de andere Christus) te zijn.

Met een zekere regelmaat spiegelt hij zich in het sacrament van boete en verzoening en stemt hij de snaren

van zijn hart en doen en laten af op de stemvork die Jezus Christus ook in deze tijd voor ons mensen wil zijn.

Kortom: hij probeert naar de wereld en de mensen om hen heen te kijken doorheen de ogen van Christus.

Zijn belangrijkste taak is de verkondiging van het Woord van de Heer en de bediening van de sacramenten in

naam en opdracht van de Kerk. Daartoe is hij gewijd en gezonden. Niet om mensen te managen maar om de

mensen als een herder voor te gaan naar Gods hart én het hart van de naasten. Hij is zich bij de bediening

van de taken bewust van zijn sterfelijkheid, van zijn sterke en zwakke kanten. Hij streeft naar heiligheid en

verdieping van het vertrouwen dat God in het leven voorziet.

 

 
Je voelt je geroepen. Wat is dat, wat gebeurt er met je?

 

Dat is niet altijd duidelijk en inzichtelijk. 

Op de eerste plaats is er een sterk gevoel. Je voelt aan dat God bestaat. Dat God in het leven met je meetrekt. Dat God in het leven voorziet. Het leren kennen van God is een langdurig proces. Er gaat heel wat tijd overheen voordat je Hem toelaat in ale kamers van je hart. Door met Hem in gesprek te gaan door gebed, en je te voeden met Zijn Woord en sacrament, door over Zijn boodschap te lezen en te overwegen. Daardoor groeit de vertrouwensband tussen jou en God. Vroeg of laat komt het moment dat je je aan Hem over geeft en Zijn roep beantwoordt met "Hier ben ik".

 

Als het antwoordmoment er is zul je in je dagelijks leven merken dat je tot rust komt en in balans voelt. Je weet gevoelsmatig dat is mijn weg, die moet ik gaan, zo word ik gelukkig! Dan is er nog een lange weg te gaan. Niet alleen van studie,van wetenschap maar bovenal van groei en vertrouwen in Gods voorzienigheid en van een levenslange geestelijke verdieping. Het is aangeraden, maar je zult er ook zelf behoefte aan hebben, om erover te praten met mensen. Mensen die net zoals jij dezelfde ervaring hebben gehad en daarnaast een gesprek aan te gaan met de eigen parochiepriester en de eigen bisschop of de overste van een kloostergemeenschap.

 

Priester worden in deze tijd?

Meer info Grootseminarie Rolduc:

http://www.rolduc.nl/index.php?actueelID=26&actueel=on

 

Roepingenfilm "Ik heb je nodig"

Bekijk deze film over geroepen worden op You Tube

https://www.youtube.com/watch?v=0WkmsDqIWW4

 

 

 

 

  ©2016 Website onder beheer van het kerkbestuur R.K. parochie H.Remigius Klimmen

bottom of page