top of page

De zeven sacramenten of werkzame tekenen

 

De Katholieke Kerk, de Oud-Oriëntaalse Kerken, de Orthodoxe Kerken en de Kerken van de Anglicaanse

Communie kennen zeven sacramenten. De Kerken delen het geloof dat Jezus Christus deze sacramenten

heeft ingesteld.
Sacramenten zijn gewijde handelingen en woorden, die werkzame tekenen zijn van de Verlossing door

Christus.

Het geloof  dat katholieken mogen vieren is samengevat in de Geloofsbelijdenis

(ook de Twaalf Artikelen van het geloof genoemd).

 

           Volgt Spoorboekje naar God. Geloofsbelijdenis

 

 

 

 

 

                   De zeven sacramenten zijn:

 
 

 

 

 

 

 

 

ik wil mijn kind laten dopen

ik wil mijn kind de eerste communie laten doen

ik wil gevormd worden

wij willen trouwen

ik wil om vergeving vragen

ik wil de eucharistie vieren

ik wil gesterkt worden of bediend worden

ZIEKENZALVING

ik wil priester worden

PRIESTERSCHAP
bottom of page