Jaaroverzicht 2020

Hieronder ziet u het jaaroverzicht van dag tot dag. Ook vindt u  hieronder in  een blok het totale jaaroverzicht als een pdf-bestand deze is te downloaden en af te drukken.. Zo krijgt iedereen een idee van de hoeveelheid vieringen: door de week en in de weekends. Evenzovele mogelijkheden om samen als parochie de liturgie te vieren. Kom gerust eens binnen, sta even stil bij de tekst van het Mariagebed in het voorportaal, steek een kaarsje op bij de Mariakapel of sluit aan bij een viering!
Doordeweeks of in het weekend. Altijd welkom. Want katholieken in Klimmen dat zijn we samen.
Allerzielenviering 1 november 15.00 uur met aanpassingen: 

         i.v.m. Corona-richtlijnen

 

Zondag 1 november werden alle parochianen, die gedurende het afgelopen jaar zijn overleden, herdacht tijdens een speciale viering:

Maria Donk - Cox  

Guus Blezer

Leo Wijnands                                          Sjef Coenen

Annie Pluijmen - Lups                           Ed Kickken

Jan Dortu                                                  Lieske Leunissen -  Quadackers

Maria Cereusen - van Proemeren                

Mia Marx - Karstenberg

Jeanne Dortu                                          Nelly Peters - Stroek

Els Heintgens-Voogd                              Rita Brauwers - Niessen

Nico Brauwers

 

In verband met de laatste beslissingen van regering en bisdommen mogen er maar 30 personen aanwezig zijn tijdens kerkdiensten.  Daarom  heeft deze viering dan ook een besloten karakter en kunnen slechts  per overledene twee personen aanwezig zijn om het gedachteniskruisje af te halen.  Om de overige familieleden toch in de gelegenheid te stellen een kaars op te steken is de kerk na de H. mis vanaf 12 uur opengesteld. 

 

Namens bestuur Remigiusparochie  Klimmen, secr. Jan Lipsch.

KOFFIE DRINKEN 

iedere laatste zondag van de maand

 

Elke laatste zondag van de maand is er direct na de mis van 11 uur koffie drinken in de oude dagkapel. Kom binnen voor een kop koffie en een praatje. Neem gerust iemand mee. Bent u slecht ter been, heeft u geen vervoer en wilt u er toch graag bij zijn? Neem dan contact op met een van de kerkmeesters (zie bij Contact).

Jaarplanning kerkdiensten Klimmen 2020

Jaar A

 

Er gelden maatregelen-beperkingen vieringen i.v.m. het Corona-virus.

 

Zondag 22 november             11.00 uur. Hoogfeest Christus Koning van het heelal.

 

Woensdag 25 november        19.00 uur.

 

 

Dit weekend is de collecte voor het herstel van onze kerk.

 

Jaar B

 

Zondag 29 november             11.00 uur. Eerste zondag van de Advent.

 

Woensdag 2 december           19.00 uur.

 

Vrijdag 4 december               9.00 uur. H. Mis, waarna aanbidding van de Eucharistie en uitbrengen  van de ziekencommunie.

 

Zondag 6 december                11.00 uur. Tweede zondag van de Advent.

 

Woensdag 9 december           19.00 uur.

 

Zondag 13 december             11.00 uur. Derde zondag van de Advent.

 

Woensdag 16 december         19.00 uur. Geen H. Mis. Boeteviering ter voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis, waarna gelegenheid tot biechten

 

Zondag 20 december             11.00 uur. Vierde zondag van de Advent.

 

Woensdag 23 december         Geen H. Mis

 

Met Kerst is de collecte voor het herstel van onze kerk.

 

Donderdag 24 december.       10.00 uur Uitbrengen Kerstcommunie. U kunt zich hiervoor opgeven bij pastoor.

19.00 uur. Gezinsviering.

21.30 uur. Nachtmis.

 

Vrijdag 25 december             11.00 uur. Hoogfeest van de Geboorte des Heren.

 

Zaterdag 26 december           11.00 uur. Feest H. Stephanus, eerste  martelaar.

 

Zondag 27 december             11.00 uur. Feest H. Familie.

                                               Muzikaal verzorgd door Fanfare “Les Amis Reunis” uit Ransdaal.

 

           

 

 

KOFFIE DRINKEN 

iedere laatste zondag van de maand

 

Elke laatste zondag van de maand is er direct na de mis van 11 uur koffie drinken in de oude dagkapel. Kom binnen voor een kop koffie en een praatje. Neem gerust iemand mee. Bent u slecht ter been, heeft u geen vervoer en wilt u er toch graag bij zijn? Neem dan contact op met een van de kerkmeesters (zie bij Contact).

Deze website valt onder verantwoordelijkheid van het kerkbestuur R.K. parochie H.Remigius Klimmen, 2020