top of page

Kerkhof Remigius Klimmen en reglement kerkhof

 

Het kerkhof aan het Vrijthof in Klimmen is de laatste rustplaats voor onze dierbare overledenen: familie, vrienden, kennissen, buurtgenoten. Het is daarom een plek welke veelvuldig bezocht wordt door (oud-)parochianen. Het kerkhof aan het Vrijthof neemt een belangrijke plaats in, letterlijk en figuurlijk, en ligt dan ook in het hart van de parochie: om en naast de Remigiuskerk. 

Het onderhoud van het kerkhof vraagt veel tijd van de vrijwilligers. Het resultaat van die inspanningen zorgt er voor dat alles er verzorgd uitziet. Dat willen we graag zo houden. Onderaan deze pagina vindt u enkele tekeningen met overzichten van de grafvelden en urnenmuren. Er gelden speciale regels en procedures rond het beheer van de graven, de urnen en van het gehele kerkhof.

 

Meer daarover vindt u in het reglement begraafplaats onder het tabblad 'Begraafplaats Remigius Klimmen'.

 

Ook de afspraken bij een uitvaart, begrafenis en een crematie zijn in een document op een rijtje gezet. Meer daarover vindt u onder het tabblad 'Uitvaart, teraardebestelling of crematie'.

 

                                                                                                

Ik zoek een bepaald graf.

Ik wil weten wie er op het kerkhof in Klimmen begraven liggen.
Neem een kijkje op het kerkhof Klimmen op de website
www.online-begraafplaatsen.nl
Dit is een speciale landelijke website welke een overzicht biedt van alle
geregistreerde graven en urnen per kerkhof/begraafplaats.
 
weblink voor onze begraafplaats  
www.online-begraafplaatsen.nl/begraafplaats/2704/R-K-Parochie-H-Remigius-Klimmen
 
Reglement van het kerkhof H. Remigius te Klimmen

Beschrijving voor het verantwoord gebruik van het kerkhof
 

Het kerkhof is geopend van ’s morgens 9 uur tot zonsondergang.

In de zomermaanden is het kerkhof na 20.00 uur gesloten.

 

Werkzaamheden door derden op het kerkhof dienen minimaal

2 werkdagen van te voren aangemeld te worden bij

de kerkhofbeheerder.

 

Poetsmiddelen, potten, vazen of andere spullen dienen

niet opgeslagen te worden bij het grafmonument.

Deze worden verwijderd zonder recht van verhaal.

 

De begraafplaats is voor auto’s, fietsen, huisdieren e.d.

niet toegankelijk, met uitzondering van mindervalide wagentjes.

 

Vernielingen, suggesties of vragen graag schriftelijk doorgeven

aan het kerkbestuur, briefje in de brievenbus op Schoolstraat 6

of via de mail:  kerkbestuur.klimmen@gmail.com .

 

Verwelkte bloemen, onkruid, afval en plastic in de

daarvoor bestemde containers deponeren. De containers zijn

niet bestemd voor huisafval!

 

Het is niet toegestaan restanten van opgeheven grafmonumenten te verwijderen tenzij na schriftelijk verkregen toestemming van de rechthebbende.

 

De leden van het kerkbestuur zijn bevoegd eenieder die de orde en rust op de begraafplaats verstoort, te gelasten de begraafplaats onmiddellijk te verlaten.

 

Het bestuur kan uitsluitend aan de rechthebbende toestemming verlenen om graftekens en/of beplanting op of om eigen graven c.q. urnengraven aan te brengen. Deze moeten voldoen aan het reglement van het kerkbestuur. Graftekens en/of beplanting die naar oordeel van het kerkbestuur niet in overeenstemming zijn met de voorschriften, kunnen op kosten van de rechthebbende verwijderd worden.

 

Voor inlichtingen over de tarieven kunt u terecht bij onze secretaris.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het kerkbestuur.

 

Het kerkbestuur R.K. Parochie H. Remigius

 

 

 

bottom of page