top of page

Ik wil mijn zoon/dochter aanmelden voor de eerste heilige communie of ik wil de eerste heilige communie doen

 

In de rooms-katholieke Kerk doen gewoonlijk kinderen rond hun 7e jaar (groep 4 van de plaatselijke basisschool

of een andere school buiten de gemeente) hun eerste heilige communie (EHC). Het is na het doopsel de tweede stap

in de inwijding of initiatie in het katholieke geloof. De derde stap is het heilig vormsel.

 

Laatste Avondmaal en eerste communie

 

Voordat Jezus stierf heeft Hij met Zijn apostelen het Laatste Avondmaal gevierd en zijn leerlingen de opdracht

gegeven om dat na Zijn dood ook te blijven doen. Vanaf dat moment komen christenen iedere zondag bij

elkaar om te luisteren naar het Woord van God en het Brood te breken. Katholieken geloven dat hun

Heer dan persoonlijk aanwezig is in het woord van het Evangelie en in het brood van de eucharistie.

We voeden daarmee onze geest en ons lichaam om in ons eigen leven steeds meer te lijken op Jezus en te

doen wat Hij ons heeft voorgedaan. Dat is een andere manier van kijken naar de wereld en de mensen om

ons heen. Daardoor gaan we anders om met het leven en stellen we andere prioriteiten in de omgang met

elkaar. Het geloof moet vlees en bloed worden in ons doen en laten. We worden uitgenodigd om de snaren

van ons hart af te stemmen op de stemvork die Jezus ook voor ons mensen van deze tijd wil zijn.

Alle ouders willen dat hun kinderen steeds gelukkiger worden. Jezus als onze vriend en gids door het leven

wijst altijd de weg naar het hart van God en naar het hart van de naaste. Hij laat ons ervaren dat liefde en

vriendschap door te delen wordt vermenigvuldigd. En wie zou die vriendschap nou willen missen?

 

Het veronderstelt dat we naar de verhalen van Jezus luisteren, dat we ze eigen maken en dat we met Hem op een vertrouwelijke manier in gesprek gaan

(bidden) en vriendschap met Hem sluiten voor het leven. Communie doen wil eigenlijk zeggen: Jezus welkom heten in de herberg van je eigen hart.

Als ouders hebt u beloofd uw kind te begeleiden op de weg van Jezus en Zijn Kerk. 

 

Aanmelden

Voor de aanmelding van de eerste heilige communie in onze parochie vindt u onder de knop 'Aanmelden eerste heilige communie' een formulier 

om alle gegevens over de communicant en voor de viering zelf in te vullen.

Klik op de knop en download het formulier en stuur dit per post naar het parochiesecretariaat, stuur het als bijlage mee per e-mail aan:

kerkbestuur.klimmen@gmail.com of breng het persoonlijk naar Schoolstraat 6 6343 CE Klimmen.

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

   

 
 
 
 
Voorbereiding op de eerste heilige communie
Pinksteren 2018 staat in het teken van de viering van de Eerste H. Communie.

Er doen 14 kinderen hun Eerste H. Communie dit zijn hun namen:   zij stellen zich tijdens de presentatiemis Communicantjes op zondag 15 april zelf aan ons voor:

Evi Amkreuz                                                 Chas Ploumen

Tijs Belleflamme                                            Lonneke Kicken

Noah Biermans                                              Kyan Kohl

Levi Cox                                                        Jesse Maessen

Femke Geelen                                                Lars Quadackers

Kaj Habets                                                     Nikki Ruijters

Imke Janssen                                                 Kyan vanWissen

 

De aanloop hier naartoe werd maandag 8 januari gestart met een ouderavond in basisschool Ummer Clumnme.

Tijdens deze avond gaf pastoor Crutzen nadere uitleg over de sacramenten in het algemeen en over het sacrament van de Eucharistie, de Communie in het bijzonder.

Geïllustreerd door allerlei voorbeelden uit het dagelijks leven gaf hij een boeiende, maar niet al te moeilijke uiteenzetting,

die voor iedereen te begrijpen was.

Jan Lipsch gaf een korte toelichting over de te gebruiken lesmethode “Blijf dit doen”.  

Deze methode omvat een achttal thema’s.

Na elke les in de klas krijgen de kinderen korte opdrachtjes die ze thuis samen met hun ouders kunnen uitvoeren.  

De voorbereidingslessen beginnen op woensdag 17 februari en worden gegeven door Jan Lipsch.

Tot slot van de avond kregen de ouders van de leerkrachten enige organisatorische informatie, zoals het vormen van diverse werkgroepen, afspraken met fotograaf, data rondleiding in de kerk, presentatiemis, regelen excursie naar molen en eventueel de bakker en dergelijke.

                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 

  ©2017 Website onder beheer van het kerkbestuur R.K. parochie H.Remigius Klimmen

bottom of page