top of page

Omgang persoonsgegevens

Omgang met persoonsgegevens in r.-k kerk

In heel de Europese Unie gaat vanaf 25 mei 2018 één regeling gelden voor de omgang met persoonsgegevens. Deze nieuwe wet wordt ook wel de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd. Onder meer door een mediacampagne van de overheid zijn er veel vragen over deze wetswijziging en het is daarom goed om stil te staan bij wat de AVG voor de Rooms-Katholieke Kerk betekent.

Het is bovendien goed als kerken nadenken over de vraag: wat registreren we van wie, met welke reden en voor hoe lang? De R.-K. Kerk heeft momenteel al regels over hoe om te gaan met persoonsgegevens en privacy in parochies. Deze regels zijn vastgelegd in het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies uit 2006.

De autoriteit persoonsgegevens heeft een factsheet gemaakt met de AVG in een notendop.

Download factsheet

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/voorbereiding-op-de-avg#stap-1-bewustwording-5890

Download Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/02/7.-Reglement-Bescherming-Persoonsgegevens.pdf

Verzoek tot verwijderen afbeelding op de website

U kunt hier een voorbeeldformulier downloaden

bottom of page