Vieringen Remigiuskerk Klimmen Vrijthof                             

Secretariaat:

Schoolstraat 6

6343 CE Klimmen

                                           

Mistijden                                                 

Zondag: 11:00 u.

Woensdag: 19:00 u.

eerste Vrijdag: 9:00 u.

 

Pastoor:

F. Crutzen

043-4591221

 

 

 

 

 

Diaserie

Stap door de
poort
 

Foto's gemaakt door:

Lieske Leunissen-Ritzen

nummers:

3, 5,12 tot en met 26

Jan Lipsch

nummers: 7, 8

Erik van Meersbergen

nummers:

1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 27, 28

 

                       Mariagebed in het voorportaal van onze kerk

                           

                        Maria, U bent ingegaan op Gods roepstem.

                                          Help ook mij daarbij!

 

                        Maria, U hebt opengestaan voor het leven en

                                          de mensen die God U gaf.

                                          Help ook mij daarbij!

 

                       Maria, U hebt helemaal vertrouwd op uw Zoon.

                                          Help ook mij daarbij!

 

                       Maria, U hebt geleefd in de geest van uw Zoon.

                                          Help ook mij daarbij!

 

                       Maria, U hebt al het goede bewaard in uw hart.

                                          Help ook mij daarbij!

 

                       Maria, U bent Jezus altijd trouw gebleven.

                                          Help ook mij daarbij!

 

                       Maria, U bent de Moeder van Gods Zoon.

                       U bent ook mijn Moeder en Sterre der Zee!

                       Op uw voorspraak vraag ik dat God mijn gebed

                       voor ..…. (intentie) mag verhoren.

                       Door Christus onze Heer. Amen.

 

                            Onze Vader …

                            Wees gegroet …

 

                            Eer aan de Vader en de Zoon

                            en de heilige Geest,

                            zoals het was in het begin

                            en nu en altijd,

                            en in de eeuwen der eeuwen.

                            Amen

                                                                     

                            

Deze website valt onder verantwoordelijkheid van het kerkbestuur R.K. parochie H.Remigius Klimmen, 2020