top of page

Ik wil de communie thuis ontvangen

 

Wanneer u hoogbejaard bent of ten gevolge van ziekte tijdelijk of voor langere periode niet in staat bent om deel te nemen aan de eucharistievieringen in de parochiekerk bestaat de mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen. Het is niet toegestaan dat een niet-gewijde bedienaar een geconsacreerde hostie meeneemt naar huis.

In principe wordt door de pastoor op iedere eerste vrijdag van de maand in de ochtenduren de communie gebracht aan zieken, hoogbejaarden en gehandicapten die thuis verblijven. U gelieve met hem contact op te nemen om uw verzoek kenbaar te maken. Pastoor Fr. Crutzen is telefonisch bereikbaar 043-4591221 of per e-mail: fr.crutzen@home.nl.   

Wanneer u de communie thuis ontvangt is het gebruikelijk dat u een witte doek, een bakje met wijwater en een palmtakje, een kruis en een brandende kaars hebt klaarstaan. Wijwater is overdag verkrijgbaar in de hal van de kerk.

U zult begrijpen dat het ontvangen van het Lichaam van Christus vraagt om een rustige omgeving en een waardige houding. Dit houdt in dat de communie niet genuttigd kan worden tijdens een maaltijd of bij de koffie. Eventueel kan er direct na het communiceren wel een beetje water gedronken worden.

 

 

 

 

  ©2017 Website onder beheer van het kerkbestuur R.K. parochie H.Remigius Klimmen

Boekje voorbeeld tekst Ziekencommunie

download word-bestand

MY BUTTON
bottom of page