top of page

Ik wil de ziekenzalving ontvangen

 

 

Ziekte en lijden behoren van oudsher tot de grootste beproevingen in het menselijk leven. Ieder mens ervaart dan zijn onmacht, beperktheid en eindigheid. In zekere zin is iedere ziekte een voorbode van de dood. Ziekte kan leiden tot angst, tot terugvallen op jezelf soms ook tot wanhoop of opstandigheid. Zowel tegenover God als de mensen om je heen. Maar het kan je ook brengen tot een grotere rijpheid en een mens helpen te onderscheiden wat in zijn leven wel en niet wezenlijk is.

 

De sacramenten zijn er voor de levenden. Er is ook een sacrament voor de moeilijke momenten in je bestaan. Dit kan het geval zijn bij hoge ouderdom, bij een bijzondere zware operatie of een heel ernstige of levensbedreigende ziekte.

Op zo'n moment van ziekte en lijden biedt de Kerk het sacrament van de ziekenzalving aan, indachtig het woord van de Heer in brief van Jakobus 5, 14 -15:

"Is iemand onder u ziek? Laat hij de presbyters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de zieke redden en Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden."

 

Praktische zaken

Wanneer u heel oud bent of ernstig ziek en u wilt het sacrament van de ziekenzalving ontvangen is het goed om dat sacrament indien mogelijk niet uit te stellen tot het laatste moment. Dat is van belang voor een goede voorbereiding zodat het sacrament in alle rust kan worden toegediend in aanwezigheid van de mensen die een plek hebben in uw hart en leven. 

 

In overleg met uw parochieherder kunt u dag en tijdstip afspreken die daarvoor gelegen komen.

In de praktijk zal de pastoor eerst persoonlijk naar u toekomen om kennis te maken, of om uw persooonlijke situatie beter te leren kennen. In dit gesprek zal ook uitleg worden gegeven wat er gaat gebeuren en wat er aan voorbereiding op het sacrament nodig is.

 

 

 

  ©2016 Website onder beheer van het kerkbestuur R.K. parochie H.Remigius Klimmen

bottom of page